konferencija, znanstveni skup, najave

Međunarodna konferencija NSK o zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima


vrijeme: 15.10.2020. - 17.10.2020.

Uzimajući u obzir suvremene globalne prijetnje očuvanju kulturne baštine te nužnost uspostavljanja sveobuhvatno planiranoga sustava njezine zaštite, kao i potrebu umrežavanja i razvijanja solidarne mreže ustanova u kulturi, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 15. do 17. listopada 2020. godine organizirat će međunarodnu konferenciju pod nazivom 'Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima' ('Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis'). 

Svrha je Konferencije naglasiti potrebu za osmišljavanjem integriranoga, uključivoga i pažljivo promišljenoga pristupa zaštiti kulturne baštine, tematizirati različite oblike unutarsektorske i međusektorske suradnje te promicati suradnju i solidarnost među ustanovama u kulturi u tome kontekstu.Na Konferenciji se očekuje sudjelovanje hrvatskih i svjetskih stručnjaka iz područja preventivne i kurativne zaštite materijalne kulturne baštine te iz područja sigurnosne politike i upravljanja civilnom zaštitom. Dvodnevnim programom izlagači će predavanjima i posterskim izlaganjima moći predstaviti rezultate svojih istraživanja o zaštiti kulturne baštine u kriznim situacijama i osvrnuti se na stečena iskustva.

Opširnije:
http://www.nsk.hr/


(D.H.F., 13.12.2019)