natječaj

Natječaj za 43. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe


prijava: 15.03.2020.

43. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe (MFUTG), namijenjen koncertantnim tamburaškim orkestrima i komornim tamburaškim ansamblima, održat će se od 21. do 24. svibnja 2020. u Osijeku. Rok za podnošenje digitalnih prijava orkestara/ansambala je 15.3.2020.

Propozicije i digitalni obrazac prijave nalaze se na poveznici:
 
http://htso.hr/2020/01/13/poziv-na-43-medunarodni-festival-umjetnicke-tamburaske-glazbe/

(D.H.F., 14.01.2020)