" />
financiranje

Hrvatski distributeri u okviru automatske potpore distribuciji osigurali 21.193 eura


vrijeme: 14.01.2020.

Posljednji objavljeni rezultati potpora za 2019. godinu odnose se na automatsku potporu distribuciji (ponovno ulaganje – moduli 2 i 3), a među distributerima kojima je omogućeno sufinanciranje nalaze se i tri hrvatska. Dodijeljena su im sredstva u iznosu od 21.193 eura. Time ukupna osigurana sredstva svih hrvatskih korisnika Potprograma MEDIA za 2019. godinu iznose 805.831 eura.

Prema veličini ostvarenih hrvatskih godišnjih sredstava, prošlogodišnji je ukupan iznos na iznadprosječno visokom drugom mjestu! Više je sredstava Hrvatska ostvarila jedino 2018. godine s ukupnim iznosom od 868.230 eura!
 
Distributeri koji su uspjeli osigurati sredstva u kategoriji automatske potpore (ponovno ulaganje) u 2019. godini jesu:
Discovery d.o.o.                                             11.253,00 €
Pa-dora d.o.o.                                                  4.940,00 €
Festival mediteranskog filma Split                5.000,00 €.

Rezultati - automatska potpora distribuciji 2019.
 
Izvor: DKE — Ured MEDIA Hrvatske!

(R.P.B., 14.01.2020)