izložba

Izložba - Lobor, Majka Božja Gorska


vrijeme: 25.10.2002. - 25.10.2002.19h
mjesto: Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
organizator: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna

U petak 25. listopada u Muzeju seljačkih buna, Gornja Stubica, s početkom u 19 sati otvara se izložba Lobor, Majka Božja Gorska. Na izložbi se prezentiraju arheološki nalazi od prapovijesti do kasnog srednjeg vijeka, pronađeni tijekom arheoloških istraživanja 1998. g. na lokalitetu Majka Božja Gorska u Loboru.
Suradnja Muzeja Hrvatskog zagorja, Muzeja seljačkih buna, Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheološkog muzeja u Zagrebu rezultirala je predstavljanjem jedinstvenih arheoloških nalaza na području Hrvatskog zagorja, kamenih ulomaka s pleternom ornamentikom i nalaza iz grobnih cjelina starohrvatskog groblja s datacijama od IX. do XI. stoljeća. Nalazi kamenih spomenika pleterne ornamentike predromaničke crkve Sv. Marije iz IX.-XI. stoljeća u Loboru, jedinstveni su u sjevernim krajevima Hrvatske. To je najstariji nalaz pleterne ornamentike, dijelova oltarne pregrade u sjevernoj Hrvatskoj. Nalazi s lokaliteta gdje je gradina s ostacima obrambene arhitekture tj. bedema, s nalazima brončanog doba, ostacima naselja kulture polja sa žarama, ulomcima rimskih kućnih keramičkih posuda, novca Konstancije Gala i Valentinijana I, kamenih pleternih ulomaka crkvenog namještaja, predmeta iz grobnih cjelina starohrvatskog groblja XI. stoljeća te novca iz XVI. st. potvrđuju naseljenost ovog mjesta gotovo u kontinuitetu od kasnog brončanog doba pa sve do danas gdje je sada predromanička crkva. Važnost ovog starohrvatskog lokaliteta i izložbe koja prezentira novootkrivene i do sada ne objavljene nalaze s područja sjeverozapadne Hrvatske koji rasvjetljavaju prošlost Hrvata jedanaestog stoljeća u ovim krajevima Hrvatske, izlazi iz okvira regije i županije, i od posebne je važnosti za nacionalnu kulturu. Izložba je otvorena do 15. siječnja.