" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – LABIllusions, Grčka


prijava: 17.03.2020.
mjesto: Grčka; Atena

LABIllusions traži partnere za prijavu na otvoreni poziv Projekti kulturne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana (program Kreativna Europa – potprogram Kultura). LABIllusions djeluju u području izvedbenih umjetnosti u javnom prostoru – kao ulično kazalište zaslužno za organizaciju 'International Street Theatre Festival' od 2009. godine. Imaju prethodnog iskustva u provedbi projekata s potporom Kreativne Europe i općenito međunarodnoj kulturnoj razmjeni.

Partner search from Greece 


U okviru Poziva EACEA/39/2019 prijavit će projekt kao voditelji, a traže partnere prvenstveno iz zemalja Zapadnog Balkana. Projekt „Reflections“ bavio bi se organizacijom međunarodnog festivala ulične (izvedbene) umjetnosti s fokusom na prioritete Poziva: A. podizanje kapaciteta KKS i C. poticanje međukulturnog dijaloga.

 

Kontakt:

Nikos Chatzipapas

Email: nikoschatzipapas@gmail.com

 

(R.P.B., 10.02.2020)