" />
izložba, predstavljanje

Otvorenje izložbe i predstavljanje grafičke mape Hamo Čavrk / Carta Incognita


vrijeme: 13.02.2020. 12 h
mjesto: Zagreb; Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 12

U Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u četvrtak, 13. veljače, u 12 sati, bit će predstavljena 19. grafička mapa edicije Argola – Carta incognita te grafike istoimenog ciklusa istaknutog suvremenog grafičara Hame Čavrka.

Facebook eventNa predstavljanju mape govorit će:

upraviteljica Kabineta grafike Vesna Kedmenec Križić, muzejska savjetnica

Ružica Pepelko, viša kustosica

umjetnik Hamo Čavrk, mag. art.

 

Recentne pulsirajuće apstraktne kompozicije, koje u svojoj srži nose gust linearizam vertikala, horizontala i dijagonala, u pokušaju interpretacije naslovne teme ciklusa, bivaju grafičareva (re)konstrukcija meridijana i paralela, geografskih širina i dužina, navigacijskih mreža, odnosno projekcija koordinatnog sustava osobne kartografije. Posljednjih godina kromatsko-sižejna nadgradnja, nalegla na akromatsku linearnu osnovu „nulte“ matrice, proširuje platformu interpretativne zone. Stvorena je tako aluzivna projektna slika mentalne mape grafičareva svemira u kojem se nemjerljivim brzinama kreću kozmičke zrake i svemirska prašina, a levitirajući motivi i kristalične forme asociraju na prsnuće aktivne crne rupe. Ukodirani linearizam grafičke ploče raspršuje se u titrave transverzale (p)osvojene kozmičke kartografije, a koloristička skala biva podešena za eteričnu simulaciju galaktičke atmosfere. Grafičke otiske odlikuju majstorstvo u postupku preslojavanja matrica, živa materičnost transparentnih planova te fina koloristička tonska i rasterna gradacija snažnog prostornog dojma.

 

Sagledavajući Čavrkov dugogodišnji pasionirani angažman u mediju grafike, izvjesno je kako je grafička ploča za njega prostor oslobađanja kreativne energije, topos posvajanja imaginativnih zamisli i polje utisnuća artističkog identiteta. Stoga, ako je grafička matrica Čavrkova tabula rasa, onda je grafički list uistinu karta nepoznatog, odnosno iluzionirana karta nedokučivih nebeskih sfera. Grafički projekt Carta incognita podrazumijeva posvećenost jednoj ideji, konceptu, intrigira svojom protežnošću dužom od desetljeća te imponira mogućnostima metjerskih sintaksi.


Ružica Pepelko

 

Izložba je otvorena do 13. ožujka radnim danom od 10 do 16 sati; subotom i nedjeljom zatvoreno.

 

(R.P.B., 12.02.2020)