" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Mosaic Culture & Creativity, Grčka


prijava: 17.03.2020.
mjesto: Grčka; Patras

Mosaic Culture & Creativity traži partnere za prijavu na otvoreni poziv Projekti kulturne suradnje sa zemljama zapadnog Balkana (program Kreativna Europa – potprogram Kultura).


Partner search from Greece


Mosaic Culture & Creativity je društveno poduzeće osnovano 2018.g. u Patrasu s ciljem jačanja kapaciteta kreativnih organizacija i razvoja publike na području zapadne Grčke, kao i analize njihovog doprinosa lokalnom razvoju te gospodarskoj i društvenoj koheziji.
 

U okviru Poziva EACEA/39/2019 zainteresirani su za sudjelovanje kao partneri na projektu. U fokusu su im teme kreativnosti u lokalnim zajednicama za dobrobit društva, ruralni i urbani razvoj.
 
Kontakt:
George Sarlis, co-founder
Email: george@mosaic-hub.gr
Phone: +30 6973243646
 

(R.P.B., 18.02.2020)