" />
izložba

'Novi je dan' Nevene Petre Piližota u Muzeju grada Šibenika


vrijeme: 24.02.2020. - 08.03.2020.
mjesto: Šibenik; Muzej grada Šibenika, Gradska vrata 3

Izložba 'Novi je dan' Nevene Petre Piližota svojevrsna je mala retrospektiva velikih formata, a obuhvaća slike nastale u razdoblju od 2009. do 2019. godine. Izložba se otvara 24. veljače, u 19 sati, u Muzeju grada Šibenika.

Predgovor izložbe (A. Travčić, kustosica Muzeja grada Šibenika):

 

Zajedništvo i optimizam glavna su tema ciklusa pod nazivom Novi je dan magistre prava i magistre slikarstva Nevene Petre Piližota.

 

Veliki formati sastavljeni nerijetko od nekoliko spojenih panela donose priču o pojedincu, o potrazi za Istinom kroz slikarstvo koje je figurativno, kolorističko i ekspresivno.

 

Slike iz ovog ciklusa nastale su kroz period od deset godina, što svjedoči o autoričinom istraživanju teme, zaokupiranosti istom i željom za eksperimentiranjem. Različitim načinima slikanja pojedinih figura nastojala je dodatno naglasiti razliku među subjektima, “otvoriti novi prostor za diskusiju o njihovoj psiho-fizičkoj strukturiranosti i položaju unutar još kompleksnijih nadindividualnih struktura”. Jedan od takvih radova je i izloženi diplomski rad iz 2011. godine, pod nazivom “I.1.3.Ujedinjeni u različitosti“. Kako autorica navodi: „Spektakularna industrija kulture uglavnom zahtijeva pasivnog promatrača. Ipak, nastojeći oblikovati vlastiti životni stil, pojedinac postaje samoproizvod praksi i životnih stilova unutar potrošačkih načela koja ne poznaju granice. U vremenu uzurpiranosti misli potrošački kut gledanja zasigurno dozvoljava simboličku prisutnost uzorka u mikro i makro kontekstu, tzv. cells. Jasno je da čovjek re-prezentacijom postaje slika, no što je sa kontekstom i konceptom nastajanja iste? Mrežasta struktura podloge može asocirati i na kibernetički prostor zagonetki; minimizirane kretnje akcent su na kontemplacijski ambijent. Percepcija zajedništva uglavnom se očituje posredstvom sličnih položaja naslikanih tijela, uglavnom neuspostavljenog pogleda... takvi subjekti ujedinjeni su u različitosti.“

 

Figure nisu uokvirene niti mjestom niti vremenom, fokus je na svakoj individui, bila ona statična ili dinamična, a optimizmu u prilog ide i naslov izložbe „Novi je dan“. Izravnu inspiraciju Piližota pronalazi u pjesmi Tina Ujevića pod nazivom „Igračka vjetrova“. Oslobađanje od okvira svakidašnjice, sloboda djelovanja i prepuštanje sili života koja nema granica tema je Ujevićeve pjesme pretočena u ovom slučaju u slikarstvo Nevene Petre Piližota.

 

Ono što na slikama dominira uglavnom je plava boja. Boja nadahnuća i umjetničke inspiracije, boja koja svjedoči o duhovnosti, meditaciji i Istini. Nekad je riječ samo o plavoj odjeći likova, ponekad o plavoj pozadini, a nekad je čitava slika preplavljena monokromatskim nijansama plave odajući dojam sna. Kao kontrapunkt lepršavosti plave stoji pak težina medijapana na kojem autorica slika, kao i struktura i gusti nanosi boje, pokušavajući na taj način stvoriti ravnotežu između svjetovnog i duhovnog na slici. Piližota ističe kako su „slike odraz nastojanja da se dotakne pitanje autentičnosti svakog pojedinca. Ono što percipiramo, nepregledno je plavetnilo u koje su mimikrijski uronjene individue koje budne sanjaju. Potencijalna preobrazba omogućila bi nadilaženje barijera sputavajućih tvrdokornih nameta. Solidarnost postaje jedan od latentnih faktora koji omogućavaju samospoznaju; pokušavajući doznati o drugima, doznajemo puno toga i o sebi.“

 

Šibenska javnost imala je priliku upoznati se sa umjetnicom kroz nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. Ipak, ciklus Novi je dan svojevrsni je sažetak desetogodišnjeg stvaranja autorice za koje možemo reći da je čvrsti temelj za daljnji rad, za novi dan.
 

(R.P.B., 21.02.2020)