konferencija, znanstveni skup, najave

Konferencija: 'Trgovački putevi na Jadranu u kasnom srednjem i novom vijeku' / Prijave


vrijeme: 05.11.2020. - 07.11.2020.
mjesto: Zadar

Otvorene su prijave za međunarodnu stručnu konferenciju ''Trgovački putevi na Jadranu u kasnom srednjem i novom vijeku'' koja će se održati od 5. do 7. studenog 2020. godine u Zadru.

Konferenciju organizira Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru u suradnji s Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Provedbu stručnog skupa financira Ministarstvo kulture i Srednjoeuropska inicijativa, a program će se održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta i bit će otvoren za javnost.

Cilj međunarodne konferencije je pružiti priliku podvodnim arheolozima, povjesničarima i istraživačima da predstave svoje stručne i znanstvene radove, nova otkrića i ideje o tragovima međunarodne trgovine koja se križala na važnijim plovidbenim pravcima našim dijelom Jadrana. ,,Plovidbena renesansa’’ bit će posvećena novim otkrićima brodoloma i njihovih tereta, luka i lučkim naseljima, ali i različitim arheološkim materijalima koji svjedoče o velikom napretku pomorske trgovine. Osnovna svrha međunarodne konferencije je potaknuti i olakšati razmjenu znanja o podvodnoj arheologiji, učiniti podatke dostupnim široj javnosti, pokazujući na taj način bogatstvo podvodne baštine ne samo na nacionalnoj već i na međunarodnoj razini.

Sve informacije o konferenciji i registraciji/podnošenju sažetaka mogu se pronaći na poveznici: https://www.maritime-renaissance-2020.icua.hr/
(D.H.F., 03.03.2020)