" />
natječaj

Natječaj za 54. tribinu 'Darko Lukić'


prijava: 31.5.2020.

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika otvorilo je natječaj za 54. tribinu 'Darko Lukić', koji će trajati do 31. svibnja 2020.!

Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske, koji su u roku za predaju prijava mlađi od 30 godina (muški solo pjevači mlađi od 32 godine).

Prijave se primaju isključivo na email adresu hdgu@hdgu.hr.

 

Na poveznici niže možete pronaći detalje natječaja.

 

http://www.hdgu.hr/54-tribina-darko-lukic-natjecaj/

 

(R.P.B., 17.04.2020)