obavijest

Gradski muzej Karlovac ponovno otvara Stari grad Dubovac


vrijeme: 22.05.2020.
mjesto: Karlovac, Stari grad Dubovac

Od petka, 22. svibnja 2020., Gradski muzej Karlovac ponovno otvara vrata Starog grada Dubovca za posjetitelje.

Romantičari na Starom gradu Dubovcu u branič-kuli mogu posjetiti stalnu izložbu „Oko Kupe i Korane“ i vidikovac, a u izložbenom prostoru na prvom katu utvrde razgledati izložbu „Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica“.

Izložba „Deutsch-römisches Brevier“ obilježava petstotu obljetnicu „Njemačko-rimskoga brevijara“, kojeg je 1518. godine dao tiskati knez Krsto I. Frankapan sa suprugom Apolonijom Lang. Frankapanski brevijar najraskošnija je ostvarena i sačuvana frankapanska narudžba u tisku, a s obzirom na likovnu opremu ističe se i među brevijarima iz toga doba uopće. Tiskan je u 400 primjeraka te ga danas posjeduju tek rijetke knjižnice, među njima i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Izložba je nastala u sklopu kolegija diplomskoga studija povijesti umjetnosti »Frankapani kao naručitelji« Odsjeka za povijest umjetnosti u suradnji s Odsjekom za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Stari grad Dubovac će za posjetitelje biti otvoren od utorka do nedjelje od 10:00 – 18:00 sati, a od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine od utorka do nedjelje od 10.00 – 20.00 sati.

Pojedinačne ulaznice za odrasle osobe iznose 10 kuna, a za djecu, studente i umirovljenike 5 kn, dok su kombinirane ulaznice koje uključuju ulaz na Stari grad Dubovac, Gradski muzej Karlovac i Galeriju „Vjekoslav Karas“ za odrasle osobe 20 kn, za djecu, studente i umirovljenike 10 kn, a kombinirana obiteljska ulaznica iznosi 40 kn. Mole se posjetitelji da se prilikom posjeta pridržavaju svih mjera sigurnosti o kojima će dobiti upute prilikom ulaza u objekt.

(D.H.F., 20.05.2020)