obavijest

Objavljeno dvojezično izdanje Aristotelove 'Druge Analitike'


vrijeme: 28.05.2020.

Dvojezično izdanje Aristotelove knjige "Druga Analitika", koju je sa starogrčkoga na hrvatski preveo te napisao uvod i sastavio komentare Filip Grgić, objavila je Matica hrvatska u svojoj filozofskoj ediciji Aletheia.

"Druga Analitika", ističe prevoditelj, predstavlja Aristotelov pokušaj objašnjenja onoga što on naziva episteme, a što se hrvatski može primje­reno prevesti i kao "znanje" i kao "znanost".

Filozofi i znanstvenici su od novoga vijeka dovodili u pitanje pri­mjerenost i uporabljivost Aristotelova shvaćanja znanja i zna­nosti, no, suvremena istraživanja "Druge Analitike", smatra Grgić, pokazuju da je ono puno složenije i zanimljivije nego što se u prošlosti često pretpostavljalo.

Ocjenjuje kako podrobna analiza niza kako za filozofiju tako i za znanost ključnih pojmova kao što su uzrok, objašnjenje, definicija, demonstracija itd. te njihovo sustavno uklapanje u vlastitu novootkrivenu teoriju silogizma kako ju je razvio u "Pr­voj Analitici" čine ovo djelo iznimno relevantnim i poticajnim i u okvirima današnjih teoretskih rasprava.

Ovo izdanje "Druge Analitike" s hrvatskim prijevodom, uvodom i komentarom Filipa Grgića nastavak je njegova dugogodišnjeg rada na Aristotelovoj filozofiji, iz kojega su, uz niz članaka u Hrvatskoj i inozemstvu, proizašli i prije­vod Aristotelovih Kategorija s komentarom (1992.) te knjige "Aristotel o istinitosti i lažnosti" (1993.) i "Ari­stotel o nužnosti i slučaju" (1997.).

Grčki filozof i polihistor (Stagira u Traciji, 384. pr. Kr. – Halkida na Eubeji, 322. pr. Kr.), jedan od najvažnijih predstavnika antičke i europske misli i znanosti uopće. (Hina)

(D.H.F., 29.05.2020)

Tagovi: filip grgić