natječaj

Natječaj za izlaganje u Galeriji Oblok u 2021.


prijava: 10.07.2020.

Galerija Oblok, Knjižnica Sesvete, objavila je natječaj za izlaganje u u 2021. godini. Rok za predaju prijava je 10. srpnja 2020. 
 
Program Galerije Oblok usmjeren je prema mladim autorima, kao i već potvrđenim autorima, s ciljem promoviranja različitih aspekata umjetnosti, s mogućnošću izvođenja radionica u samom prostoru Galerije.
Prijedlozi se podnose putem prijavnice

Rok za predaju prijava je 10. srpnja 2020. godine. Odabrani prijedlozi bit će objavljeni na web stranici do 31. srpnja 2020., te uvršteni u program Galerije Oblok za 2021. godinu koji se predlaže za sufinanciranje Ministarstvu kulture RH i Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba.

Prijave će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Oblok u sastavu: Anamarija Buturajac, Ivan Babić, Roberta Topolovec Pulko, Biserka Gašparac, Lorena Banić, Dunja Lovrenčić Gašljević.

Ispunjena prijavnica i dodatni materijali mogu se slati poštom ili e-mailom na adrese u nastavku.

Kontakt:

Anamarija Buturajac, dipl. knjižničarka
Galerija Oblok, Knjižnica Sesvete,
Trg D. Domjanića 6, 10360 Sesvete
e-mail: galerija.oblok@kgz.hr; galerija.oblok@gmail.com
Tel: 01/2002 064
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8-20; subota 8-14.
 

(D.H.F., 05.06.2020)