izložba

'Izložba' u Galeriji HDLUR-a


vrijeme: 10.06.2020. - 17.06.2020.
mjesto: Rijeka, Galerija Juraj Klović

Projekt pod nazivom ''Izložba'', nastao u suradnji Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, osmišljen je na način da učenici Škole (vođeni svojim mentorom), u riječkoj Galeriji ''Juraj Klović'', izlažu radove nastale u periodu pandemije virusa Covida 19.

Svi radovi su nastali u virtualnom okruženju koji je bio redovni dio nastavnog procesa.

Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci ujedno će kroz reprezentativne radove učenika predstaviti opseg svoje djelatnosti.

Izložba će biti otvorena u Galerija Juraj Klović, Rijeka, Verdijeva 19 b, 10. te 15., 16., i 17. lipnja 2020., u vremenu od 10 do 13 sati.

(D.H.F., 05.06.2020)