natječaj

Poziv za sudjelovanje na izložbi 'Barokni ritam, suvremeni tonalitet'


prijava: 10.08.2020.

Objavljen je poziv za prijavu za sudjelovanje na tematskoj, grupnoj, žiriranoj Kerameikonovoj izložbi 'Barokni ritam, suvremeni tonalitet'. Partner izložbe je festival 'Varaždinske barokne večeri'. Rok za prijavu je 10. kolovoz 2020.
 
Izložba je vezana uz Međunarodni festival Varaždinskih baroknih večeri, uz koju je Kerameikon vezan dugogodišnjom kulturnom suradnjom, a koja 2020. godine obilježava svoju jubilarnu 50. godišnjicu.

Koncepcija izložbe:

Premda bi se nekima moglo učiniti kako se naziv izložbe ovdje odnosi na neko glazbeno događanje, on tu ima preneseno, dvostruko značenje, jer na inspirativan način želi povezati glazbu i likovnost. Baroknu glazbu i suvremenu likovnost. Spajajući medije na način da se, uz maksimalno kreativnu interpretaciju, značajke jednoga medija prevedu (transkribiraju) u drugi. Na taj način „pretvarajući“ glazbenu baroknost u likovno govorenje suvremenim izričajem. Pritom međutim zadržavajući svu bogatu simboliku i asocijativne poveznice koje inače spajaju medij glazbe i medij likovnosti (u likovnoj umjetnosti vrlo su česte „melodiozne“ linije, „zvučne“ i „zvonke“ boje... , a u glazbi „pejzažne“ teme i teme prirode/“Oxygen“, „More“, „4 godišnja doba“. Autorima će tu istodobno zasigurno biti izazov i na kreativan način spojiti vrijeme baroka i vrijeme suvremenosti; baštinu i našu aktualnost; prošlost i sadašnjost. Zato nije naodmet za ovu priliku prisjetiti se osnovnih stilskih karakteristika barokne likovne umjetnosti (kojom obiluje barokni Varaždin), jer će tako baštinski ritmovi baroka interpretirani u tonalitetu suvremene umjetnosti u ovoj izložbi zvučati novo, zanimljivo i intrigantno.  
 
Višnja Slavica Gabout, prof.
povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka
 
Uvjeti za prijavu:
 • pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine za 2020. godinu te počasni članovi
 • prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovih udruga, sukladno statutu Kerameikona
 • prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali 2020. g.
 • radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikon-a, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikon-a. 
 • autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikon-a ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe
 • radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ukoliko autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice.
 • svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
 • uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made, instalaciju
 • radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima
 • izložba će biti popraćena adekvatnim stručnim katalogom i e-pozivnicom, pa svi autori koji sudjeluju na izložbi uplaćuju donaciju u iznosu od 150 kn/umirovljenici 100 kn
 • donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja donacija za izložbu Barokni ritam
 • donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju 
Način prijave:
 
Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:
 
 1. Ispuniti Prijavnicu i poslati je na e-adrese: visla.slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com
 2. Na iste e-adrese (visla.slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju.Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). - Molimo da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bi se mogli povezati fotografija i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „za Barokni ritam, VBV 2020“.
O rezultatima žiriranja svi autori biti će pismeno obaviješteni najkasnije do 13.8.2020.
 
Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.
 
KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe). 
 
Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju City /HP Expressom. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.

***
„BAROKNI RITAM, SUVREMENI TONALITET“
Vrijeme održavanja izložbe: 19.09.- 20.11.2020. 
Mjesto održavanja: KERAMEIKON-ova Galerija K10,
Varaždin, Kukuljevićeva 10
Organizator izložbe: KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje, Varaždin
Partner izložbe: Festival „Varaždinske barokne večeri“
Otvorenje izložbe: subota, 19.9.2020.u 18h.(D.H.F., 18.06.2020)