natječaj

Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Striegl u 2021.


vrijeme: 03.07.2020.
prijava: 05.08.2020.

Pozivaju se umjetnici da šalju prijave za izlaganje u 2021. godini u Gradskoj galeriji Striegl. Prijavljivati se mogu djela u svim likovnim tehnikama i medijima (slikarstvo, kiparstvo, grafika, crteži, kolaž,  fotografija, objekt, instalacija, video i dr.). Rok za prijave je 5. kolovoza 2020.

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za izlaganje u 2021. godini u Gradskoj galeriji Striegl:
– prijaviti se mogu radovi nastali u razdoblju od 2015. do 2020. godine
– mogu se prijaviti crteži, slike, grafike, kolaži, fotografije, skulpture, objekti, instalacije, video...
– dozvoljene su sve tehnike i materijali, odnosno dozvoljen je sinergijski odnos različitih  materijala i medija—dimenzije djela su ograničene (maks. visina 200 cm, širina 75 cm)
– prednost će pri odabiru imati niskobudžetni i ekonomični projekti

Propozicije natječaja:
https://galerija-striegl.hr/natjecaj-za-izlaganje-u-gradskoj-galeriji-striegl-u-2021-godini/

(D.H.F., 03.07.2020)