" />
obavijest

Objavljena knjiga Tomislava Jonjića 'Ivo Pilar - pisac, političar, ideolog'


vrijeme: 07.07.2020.
mjesto: Zagreb

Monografiju Tomislava Jonjića 'Ivo Pilar - pisac, političar, ideolog (1898.-1918.)', u kojoj se autor bavi Pilarovim kulturno-političkim djelovanjem u posljednjem razdoblju Habsburške Monarhije, objavila je zagrebačka nakladna kuća AGM.

Recenzent knjige Stjepan Matković ističe kako se ovo djelo bavi kritičkim proučavanjem jedne od svestranijih figura hrvatske političke scene u posljednjoj fazi Habsburške Monarhije te nadopunjuje stare ili u mnogim dijelovima donosi sasvim nove spoznaje o bitnim temama hrvatske povijesti uoči stvaranja prve jugoslavenske države.

 

Knjiga je rezultat sveobuhvatnoga istraživanja izvornoga gradiva i brojne literature, napominje Matković i dodaje kako autor ukazuje zbog čega je Pilar bio vrijedan intenzivnoga istraživanja.

 

Naglašava da je Pilar bio pisac programatskih tekstova o secesiji i promicatelj modernih kulturno-umjetničkih pogleda, zauzeti javni radnik u Sarajevu i pionir političko-stranačkoga organiziranja Hrvata u BiH, nositelj intelektualnoga otpora prema ekskluzivnim težnjama srpskoga nacionalizma i zagovaratelj austro-ugarske aneksije BiH, aktivni sudionik ideoloških sukoba na hrvatskom dijelu javne scene u BiH i sustavni promicatelj rješavanja južnoslavenskoga pitanja u duhu poboljšanja statusa Hrvata unutar Habsburške Monarhije.

 

Po riječima recenzenta Zlatka Matijevića, knjiga donosi relevantnu rekonstrukciju hrvatske političke povijesti u posljednjim godinama postojanja Austro-Ugarske Monarhije.

 

Napominje kako je monografskom obradom Pilarova životnoga puta u posljednjim godinama Austro-Ugarske ostvaren relevantan znanstveni doprinos suvremenoj hrvatskoj historiografiji te povijesti Mađarske, Austrije, BiH i Srbije.

 

Ocjenjuje kako monografija predstavlja znatan historiografski doprinos razumijevanju  lika i djela jednoga od najvažnijih hrvatskih javnih djelatnika u zadnja dva desetljeća postojanja Austro-Ugarske.

 

Autor knjige Tomislav Jonjić u uvodu naglašava kako je Pilar bio u velikoj mjeri ostraciran iz javnosti kao politički nepoćudna osoba te da njegova političko-publicistička djela nastala prije postanka prve jugoslavenske države nisu bila po volji jugoslavenskim vlastima niti pristašama jugoslavenske ideologije.

 

Ocjenjuje kako je još nepovoljnija sudbina njegovih djela bila u drugoj, totalitarnoj jugoslavenskoj državi.

 

Knjiga "Ivo Pilar - pisac, političar, ideolog (1898.-1918.)"  (899 str.) podijeljena je na 14 poglavlja - Uvodni dio, Životopis, Jedan od ideologa hrvatske moderne, Razočaranje naprednjačkom politikom, Borba za afirmaciju hrvatstva, Za aneksiju BiH - protiv srpskoga imperijalizma, Dva svjetonazora i dvije koncepcije rješenja hrvatskoga pitanja, Stadlerova protuofenziva: Hrvatska katolička udruga, Sabor i oko Sabora, Prvi svjetski rat: protiv jugoslavenstva i Jugoslavije, Protujugoslavenske akcije  tijekom 1917., Pilarova nastojanja u posljednjoj ratnoj godini i Prvoprosinačka katastrofa.

 

Na kraju knjige objavljena je izabrana literatura i kazalo osoba.

 

Tomislav Jonjić rođen je 1965. u Imotskom. Radio je kao odvjetnik i sudski tumač. Objavio je više knjiga, među kojima i monografiju "Antun Gustav Matoš - Pod Starčevićevim barjakom".

 

Knjiga "Ivo Pilar - pisac, političar, ideolog (1898.-1918.)" je u sažetom obliku njegova doktorska disertacija. (Hina)
 

(R.P.B., 07.07.2020)

Tagovi: ivo pilar, agm