natječaj

Natječaj za nagradu Fra Ma Fu - za najbolje novinarske radove u 2019.


prijava: 01.09.2020.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (SINKO) raspisuju natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove – reportaže, objavljene u hrvatskim medijima (novinama i na internetskim portalima), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene  u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prošle godine u novinama i na internetskim portalima.
Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori. Rok za prijavu je do 1. rujna 2020. godine. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.
Prijedloge treba slati na mail adresu framafu.fest@gmail.com.
Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada. O nagradama odlučuje ocjenjivačk skupina  koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala.
Dobitnicima će biti uručene na otvaranju 6. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2020. godine.

https://framafu.com/

https://www.hnd.hr/


(D.H.F., 21.07.2020)