izložba

DAO: virtualna izložba sakralne arhitekture


vrijeme: 16.09.2020.

Povodom održavanja Međunarodnog festivala sakralne umjetnosti Ars Sacra 2020., koji se u Osijeku održava od 12.  do 20. rujna 2020., Državni arhiv u Osijeku je priredio virtualnu izložbu sakralne arhitekture.

Virtualna izložba „Archivalia Architecturae Sacrae - Pars Prima“ sadrži izbor projekata sakralne arhitekture iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku. Ovogodišnji odabir je pao na dva sakralna graditeljska poduhvata na istoku Hrvatske početkom 20. stoljeća, gotovo istovremeno realizirana u dva usporedna trenda u graditeljstvu toga vremena, secesiji i historicizmu. Za buduće Ars sacra festivale planira se napraviti poseban tematski odabir projekata sakralne arhitekture za svaku pojedinu godinu.  
 
Ova virtualna izložba obuhvatila je izbor projekata dva značajna sakralna redovnička kompleksa u Đakovu i Iloku. Viktor Aksmann i Ivan Domes od 1906. do 1908. godine u stilu secesije grade novi kompleks Crkve Presvetog Srca Isusova i Samostana Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, a Hermann Bollé u stilu historicizma-neogotike od 1906. do 1912. radi rekonstrukciju (restauraciju) franjevačke Crkve sv. Ivana Kapistrana kao dio franjevačkog samostanskog kompleksa u Iloku te novogradnju crkvenog tornja 1913. godine.

http://izlozbe.dao.hr/index.php/izlozbe/ars-sacra

(R.P.B., 16.09.2020)