natječaj

Književno-likovni natječaj 'Učka mi se 4'


prijava: 08.08.2019.

Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 iz Rijeke objavljuje međunarodni književno-likovni i fotografski natječaj na kojem mogu sudjelovati i amateri i profesionalci. Tema natječaja je Učka, a rok prijave 8. kolovoza 2019.!
 

Odabrani radovi bit će prezentirani u sklopu programa „Učka mi se 4“ na Učkarskom sajmu 8. rujna 2019. te uvršteni u zbirku radova. Tema natječaja svih kategorija je „Učka“.


Književni radovi ne smiju biti prethodno objavljivani niti javno prezentirani, radovi trebaju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku (ili dijalektu), a šalju se u doc formatu (Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored).


Likovni radovi (fotografije, ilustracije i slike) trebaju biti novijeg datuma, mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2018. i 2019. godini.


Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku, u jpg formatu, duža stranica najmanje 3000 piksela, rezolucija 300 dpi, pojedinačne veličine do 5 MB. Nakon selekcije će autori dostaviti organizatorima originalne radove, koji će im biti vraćeni.


Jedan autor može sudjelovati u više kategorija, a u svakoj kategoriji može prijaviti do tri rada.


Radovi se šalju e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.com s naslovom Prijava na natječaj 'Učka mi se 4'. U privitku e-maila je potrebno poslati radove i ispunjenu prijavnicu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s nazivima radova koje se šalju mailom.


Nazivi privitaka trebaju biti u obliku, Oznaka kategorije_Prezime i ime_Naziv rada s pripadajućom ekstenzijom (doc ili jpg), npr. FO_Anic Ana_Zalazak.jpg


Oznake kategorija: KP - kratka proza, PO – poezija, FO – fotografija, IL – ilustracija i SL – slika.


Selekciju radova vrši žiri koji je imenovalo uredništvo Tinte 910.


Popis odabranih radova bit će objavljen na facebook stranici Tinta 910 te će svi prijavljeni autori biti e-mailom obaviješteni o rezultatima.


U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade (1., 2. i 3. nagrada) ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu. Nagrade nisu novčane.


Zadnji dan prijema radova: 8. kolovoza 2019.


Napomena:


Autor osobno odgovara za svoje radove i suglasan je da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u zbirci radova, na mrežnim stranicama te u ostalim medijima i publikacijama. Prijavom na natječaj autori prihvaćaju ove odredbe natječaja.


Organizatori će voditi maksimalnu brigu o dostavljenim radovima, ali ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualni nestanak ili oštećenje bilo koje prirode. 

(R.P.B., 09.07.2019)

Preuzmite postojeći katalog u CSV formatu.   PREUZMI


   Ispiši stranicu

 http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu