smotra, revija

PETICIJA ZA PALACU


vrijeme: 12.2.2003. - 12.2.2003.
mjesto: Split

Poziv svim zainteresiranima da se priključe i potpišu peticiju za Dioklecijanovu palaču u Splitu!
PODRZIMO URBANIZAM, SUPROTSTAVIMO SE KOMERCIJALIZACIJI! Dioklecijanova palaca u Splitu spomenik je kulturne bastine pod zastitom UNESCO-a. Sagradjena je kao vila rimskog imperatora prije 17 stoljeca i tijekom vremena se razvila u današnju povijesnu jezgru grada Splita. Povjesnicari arhitekture smatraju je jednom od najbolje ocuvanih kasnoantickih vila, a naglasavaju i vrijednost elemenata srednjovjekovnog grada i slojeva kasnijih povijesnih stilova nazocnih u arhitektonski eklekticnoj splitskoj gradskoj jezgri. Urbanisticko planiranje i gradnja u takvom okolisu ocigledno zahtijevaju skrajnju obazrivost. Medjutim, splitsko Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijece nedavno su ozakonili plan, koji su pokrenule lokalne sluzbe za zastitu spomenika, prema kojemu mjesta na kojima je moguca gradnja u staroj gradskoj jezgri valja ponuditi za komercijalnu eksploataciju ponudjivacu najbolje cijene. Prema ovom planu, sredstva pribavljena prodajom terena gradjevinskim poduzetnicima ulozila bi se u zastitu spomenika. Medjutim, predlozeni plan ne ukljucuje precizne smjernice o prirodi gradnje moguce na ovom prostoru, niti predvidja arhitektonske natjecaje kao metodu za pribavljanje naboljih (tj. najmanje intruzivnih) rjesenja u ovom kulturno vrlo osjetljivom kontekstu. Mi, nizepotpisani, snazno se protivimo takvom planu i trazimo da se povede siroka javna, strukovna i znanstvena rasprava prije nego sto se on pocne primjenjivati. Ovu incijativu, koja se suprotstavlja bezobzirnoj komercijalizaciji sto ugrozava kulturnu bastinu najviseg reda, mozete podrzati slanjem e-mail poruke s vasim imenom i zanimanjem na sljedecu adresu: petition@net.hr Molimo ovaj mail proslijediti i drugim potencijalno zainteresiranim osobama. Fotografije trenutnog stanja dijelova Palace mogu se pogledati na: http://www.arhitektura.info/ARHIT/prilozi/palaca1.htm Plan koji je usvojilo splitsko Gradsko poglavarstvo i ranije prijedloge za gradnju na spornim podrucjima moze se pogledati na: http://www.arhitektura.info/~split/urbs/bastina/06%20SEkvadrant/cursus_sonorum.htm SUPPORT URBAN PLANNING, OPPOSE COMMERCIALISM! The Diocletians Palace in the southern Croatian port of Split is an UNESCO-protected world heritage monument. It was built as a villa for the abdicated Roman emperor 17 centuries ago, and in the course of time developed into what is now the historic core of the city of Split. Architectural historians consider it one of the best preserved late Roman villas, but also cherish the elements of the medieval city as well as the layers of the subsequent historical styles found in the eclectic makeup of the Split city core. Urban planning and construction in such an environment obviously require utmost carefulness. However, Split City Hall and City Council have recently made legal a plan, initiated by the local monument conservation authority, according to which potential building sites in the city core should be offered for commercial exploitation to the best bidder. According to the plan, the funds obtained by selling sites to the developers should be reinvested into monument preservation. However, the plan does not include precise guidelines as to the nature of the potential construction, nor stipulates an architectural competition as a method of obtaining the best (i.e. least intrusive) solutions in this highly sensitive cultural context. We, the undersigned, strongly oppose such a plan and demand that there be a wide public, professional and scholarly discussion before it is implemented. You can support this initiative arguing against commercialization endangering cultural heritage of the highest order, by sending a mail with your name and professional designation to the following e-mail address: petition@net.hr Please forward this mail to potentially interested persons. Photographs of the current state of the parts of the Palace can be viewed at: http://www.arhitektura.info/ARHIT/prilozi/palaca1.htm The plan adopted by the Split City Hall, as well as the photographs of some previously planned new buildings, can be viewed at: http://www.arhitektura.info/~split/urbs/bastina/06%20SEkvadrant/cursus_sonorum.htm