natjecanje

Internet Novinarstvo


vrijeme: 22.4.2003. - 22.5.2003.
mjesto: Internet
organizator: Udruga studenata novinarstva i mladih studenata Demiurg

prebacila u nasu aplikaciju - dea