natječaj, festival

Cest is d’ Best 2010 - natječaji


vrijeme: 3.6.2010. - 6.6.2010.

14. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best, koji se održava od 3. do 6. lipnja, poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na dva natječaja: za likovnu urbanu instalaciju u gradu Zagrebu te za 2. međunarodni festival umjetničkih zastavica na temu Kad bi moje srce bilo zastava.

Natječaj za likovnu urbanu instalaciju u gradu Zagrebu
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i/ili autorske grupe s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na festivalu s najviše 3 (tri) rada.

Radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici. Likovno-urbane instalacije trebaju biti izvedene na otvorenom prostoru u gradu Zagrebu (trgovi, pročelja zgrada, postojeći spomenici, gradski artefakti i sl.).

Tehnički uvjeti:
Projekti trebaju sadržavati:
- skicu ili kompjutorsku animaciju
- tehnički opis postavljanja i uklanjanja
- tehnički opis materijala koji se koriste u izradi
- troškovnik (materijal za izradu instalacije, honorar)

Važna napomena: instalacije u izvedbi ne smiju pretpostavljati bilo kakvu mogućnost oštećivanja postojećih gradskih objekata.

Slanje prijedloga: prijedlozi radova sa prijavnicom za likovno-urbane instalacije se šalju u digitalnom obliku na e-mail adresu: dijananazor@gmail.com

Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje  rada.
Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade.

Rok za prijavu na 14. međunarodnom uličnom   festivalu Cest is d’ Best je 30. travnja 2010.
O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e-mailom do 10. svibnja 2009. godine.

Članovi žirija: Darinka Dragišić, tajnica festivala, Dijana Nazor, koordinatorica likovnog programa, Ivica Šimek, direktor tehnike, Zlatko Petrović, direktor festivala Cesti is d´ Best.
Autori koncepcije: Zlatko Petrović, Miran Hadži-Veljković.

Natječaj za 2. međunarodni festival umjetničkih zastavica na temu Kad bi moje srce bilo zastava
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i autorske grupe s područja Republike Hrvatske i drugih država.

Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Festivalu s najviše 3 (tri) rada. Radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici. Tema 'Kad bi moje srce bilo zastava' daje slobodu odabira motiva (od figurativnog prikaza, detalja do vlastitog doživljaja).

Dimenzije zastava su 100 x 50 cm. Gornji i donji rub širine zastave (50 + 3 + 3 cm) treba prošiti tako da ostane prolaz širine 3 cm za sajlu  na koju će se zastava objesiti u prostor.  Donji dio (rub) zastave može biti ravan ili imati slobodnu formu.

Tehnike izvođenja su slobodne: kolaž, slikanje, štampa, perforacija, kombinirana tehnika i dr. Zastave treba oslikati obostrano bojama koje neće biti osjetljive na atmosferske utjecaje. Materijal koristiti po izboru (platno, juta, žutica i sl.).

Najuspjeliji radovi bit će nagrađeni:
Prva nagrada: 2.000,00 kn
Druga nagrada: 1.500,00 kn
Treća nagrada: 1.000,00 kn
Festival zastavica bit će popraćen tiskanim katalogom koji će biti dostavljen autorima.

Zastavice će biti izložene na festivalskom prostoru na Trgu Josipa bana Jelačića u Zagrebu. Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog  poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje rada.

Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade. Radovi se ne vraćaju već  ostaju u vlasništvu i za potrebe festivala.

Važna napomena: naslikani radovi bi trebali imati podlogu – preparaciju, kako bi se zaštitio slikani sloj od atmosferskih utjecaja. Autori sami snose troškove izrade.

Gotove radove slati na adresu:
Cestagram
P. P. 90
10 001 Zagreb

Poslati gotove radove zajedno s ispunjenom prijavnicom i fotografijom rada na CD-u u JPG formatu (300 dpi). Fail nazvati npr: Zoran Jurić, Plava zastava. Ne zaboraviti napisati ime i prezime te naziv rada i na CD.

Rok za prijavu za sudjelovanje na 14. međunarodnom uličnom festivalu Cest is d’ Best je 17. svibnja 2010. O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e-mailom do 25. svibnja 2010. godine.

Članovi žirija: Marta Crnobrnja, akademska slikarica, Zoran Durbić, akademski slikar, Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti, Dijana Nazor, prof. likovne kulture,Barbara Vujanović, povjesničarka umjetnosti, Zlatko Petrović, direktor festivala Cest is d´ Best.
Autorica koncepcije: Dijana Nazor.