smotra, revija

GEOMETRIJA U LIKOVNOM OPUSU MAURITSA CORNELISA ESCHERA


vrijeme: 29.5.2002. - 29.5.2002.18:00
mjesto: Palači Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4
organizator: KLUB STUDENATA

predavanje dr. Vladimira Devidea GEOMETRIJA U LIKOVNOM OPUSU MAURITSA CORNELISA ESCHERA