natječaj, konferencija, znanstveni skup

Dispozicija financiranja kulture - konferencija


prijava: 03.06.2013
mjesto: Austrija
organizator: Fachverband Kulturmanagement

8. godišnja konferencija organizacije Fachverband Kulturmanagement poziva sve zainteresirane da se do 3. lipnja 2013. godine prijave za sudjelovanje. Fokus Konferencije je na međuovisnosti sustava financiranja te produkcije i recepcije kulturnih dobara i procesa.

Umjetnička praksa i kulturne aktivnosti ne događaju se same od sebe, već u odnosu na – po svojim rezultatima i učincima – uvjete u kojima su nastali. Koje teorijske pristupe može koristiti kulturni menadžment kako bi doprinijeo raspravi o financiranju kulture koje omogućuje autentičnost, inovaciju i raznolikost na polju kulture? Kako kulturni menadžment utječe na formiranje kriterija potpore i strukture? Koji se modeli financiranje, uz već postojeće, mogu predvidjeti kako bi se ojačali alternativni oblici kulturne proizvodnje?

Danas se financiranje kulture mora nositi s visokim stupnjem složenosti: kulturne aktivnosti dosegnule su relativno gustu razinu koncentracije, tradicionalna sredstva financiranja su u prevratu, a javljaju se novi igrači, polja i savezi: fondacije, crowd funding, koprodukcije, mreže i nova partnerstva na području edukacije u kulturi i kulturnom turizmu.

Povijesni pregled pokazuje sustavni utjecaj financiranja kulture u odnosu na umjetničke prakse: tijekom vremena promijenila se paradigma financiranja, a s time i umjetničke i institucionalne prakse. Od vremena mecenatstva kroz razdoblje razvoja kulturnih politika pa sve do intenzivnog sponzoriranja ili aktualnih trendova crowd funding-a, financiranje kulture je blisko povezano s moći da se definira umjetnička produkcija i kulturne aktivnosti.

U velikoj mjeri kulturne aktivnosti u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj i dalje financira država, uz istodobna očekivanja da će komercijalni biznis i civilno društvo povećati svoju odgovornost. Ako se uistinu događa promjena paradigme u kulturnoj produkciji, tad su tranzicijski i komunikacijski procesi, za društvene uloge proizvođača kulture i organizacija u kulturi, nužni.

Tema konferencije je 'Dispozicija financiranja kulture – financiranje kulture i njegove posljedice za kulturnu produkciju i recepciju'. Za oblikovanje teorija i izrade nacrta strategije jednako su poželjne reference na kulturalne studije kao i sociološki i empirijski podaci, kao međunarodna usporedba i interdisciplinarne veze s znanstvenim poljem ekonomije, društvenih znanosti i fiskalnog prava.

Središnja pitanja:
- dijakronijska perspektiva: prilikom primjene povijesnih gledišta na sheme potpore, možemo li pronaći uzročne učinke koje su oni imali na produkciju kulturnih dobara i procese, a ako da, gdje su?
- sinkronijska perspektiva: prilikom analiza postojećih shema potpore na bazi međunarodne usporedbe, možemo li pronaći uzročne učinke na umjetničku i kulturnu produkciju?
- koji kriteriji proceduralne strategije kulturnog menadžmenta omogućuju suvremeno financiranje kulture i njegovu evaluaciju?
- da li određena područja (eksperimentalni formati; kulturne aktivnosti izvan urbanih centara) pokazuju posebne potrebe u odnosu na financiranje? Ako da, koje su strategije upravljanja prikladne?
- koje su mogućnosti i rizici inherentni u sve više mješovitim oblicima financiranja kulture? Koja se 'polja ulaganja' i 'modeli legitimacije' (edukacija u kulturi, kulturni turizam, kulturne industrije, eventizacija, izgradnja imidža isl.) mogu utvrditi, te koje mogućnosti i rizike oni donose za umjetnike i kulturne organizacije?

Prilozi na engleskom ili njemačkom jeziku trebaju se odnositi na završene projekte ili one koji se još uvijek razvijaju, no koji još nisu objavljeni. Priloženi tekstovi ne bi smjeli biti dulji od 500 riječi. Kriteriji: izvornost problema, metodološki pristup kao i praktična uporaba studije.

Konferencija nudi dvije prezentacijske platforme: glavna predavanja (45 minuta) i radionice s diskusijom, koje mogu uključivati sugovornike (prema prijedlogu izlagača ili organizatora).

Prijavu poslati na: kulturtagung2014@fh-kufstein.ac.at

Predsjedavateljica Konferencije: Prof (FH) Verena Teissl, PhD, University of Applied Science Kufstein.
Odbor Konferencije: Prof Sigrid Bekmeier-Feuerhahn, PhD, Patrick S. Föhl, PhD, Prof Steffen Höhne, PhD, Rolf Keller, PhD, Prof Birgit Mandel, Phd, Prof Martin Tröndle, PhD.