najave

Nacrt Rezolucije o potpori umjetničkom i kulturnom stvaralaštvu u EUOdbor za kulturu Europskog parlamenta donio je nacrt Rezolucije o potpori umjetničkom i kulturnom stvaralaštvu u Europskoj Uniji. Glazba i arhitektura, video igrice, obrt, dizajn i moda nude značajan potencijal za rast kojeg bi EU trebala podržati i iskoristiti. U nacrtu Rezolucije naznačena je potreba za jačim partnerstvom sa sveučilištima kako bi mladi ljudi stekli potrebne vještine, te stvaranjem društvenog statusa kao protuteže prekarijatu brojnih stručnjaka na ovom području.

Doprinoseći s 3.3 i 4.8 % BDP-a te održavajući preko 7 milijuna radnih mjesta u EU, kulturni i kreativni sektori rapidno se šire, a mogli bi učiniti i više u smanjenju nezaposlenosti, osobito mladih, kaže se u tekstu kojeg je izradila Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt (EPP, FR).

Konzistentna dugoročna politika na EU razini treba financiranje na EU, nacionalnim i lokalnim razinama kako bi se održala i promovirala kulturna proizvodnja i kreativne industrije, kaže se u nacrtu Rezolucije, te dodaje da obrazovanje i obuka trebaju biti više diferencirani kako bi bolje odgovorili zahtjevima specifičnim vještinama u ovim inovativnim područjima.

Odbor nije prihvatio prijedlog Sanchez-Schmidt o smanjenju stope PDV-a na kulturna dobra, no naglasio je potrebu za prikladnijom harmonizacijom regulative i fiskalnog okvira kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzetnicima, od kojih su mnogi u ovom sektoru, kako bi se razvio njihov potencijal preko nacionalnih granica.

U nacrtu Rezolucije stoji da je potrebno podržati javno – privatno partnerstvo, sponzorstvo pa čak i sheme kolektivnog financiranja, kroz aktualne programe (MEDIA ili CIP - Competitiveness and Innovation Programme) te buduće instrumente (COSME or Creative Europe), koji bi trebali biti dostupniji.

Obzirom da se veliki udio poslova stvara kroz kreativne i kulturne industrije u kojima djeluju mladi, sveučilišta i drugi obrazovni centri trebali bi prilagodili svoj kurikulum kako bi njegovali poduzetnički duh u mladim ljudima. Sinergije između obrazovnih i istraživačkih centara i tvrtki koje rade u ovim sektorima trebale bi se bolje iskoristiti kroz savezništvo znanja, vještina i profesionalnih platformi, kaže se u nacrtu.

Konačno, Rezolucija se zalaže za stvaranje društvenog statusa za nezavisne profesionalce u kulturnom i kreativnom sektoru kako bi se osigurao dostupan pristup zdravstvenom osiguranju, mirovini, socijalnim pravima i zaštiti u slučaju nezaposlenosti.

Više