novo izdanje

Vodič o mogućnostima financiranja novinara iz područja kulture u Europi


organizator: Unpack the Arts / On the Move

Unpack the Arts i mreža On the Move objavili su Vodič o mogućnostima financiranja novinara iz područja kulture u Europi (Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe). Kao model za izradu Vodiča poslužio je Vodič o mogućnostima financiranja međunarodne mobilnosti umjetnika i stručnjaka iz područja kulture unutar Europe, kojeg su Mreža On the Move i Practics objavili 2011. godine.

Istraživački je tim brzo shvatio koliko su ograničeni resursi financiranja mobilnosti novinara iz područja kulture. Nakon konzultacija s partnerima Unpack the Arts, odlučeno je da se revidira sadržaj vodiča kako bi ga se upotpunilo s podacima dobivenim istraživanjima te kako bi se proizveo potpuniji alat za sve koji lobiraju na nacionalnoj i EU razini u smislu financiranja i kulturnih politika. Istraživački / zagovarački sektor bazira se na povratnim informacijama koje je dala prva skupina novinara iz područja kulture koja je sudjelovala na rezidencijalnim programima Unpack the Arts.

Stoga dokument ima dva osnovna cilja:
- pomoći novinarima iz područja kulture da identificiraju kreativne načine pronalaženja mobilnosti;
- savjetovati kreatore politika i financijere o tome kako da pruže potporu mobilnosti novinarima iz područja kulture kao konkretan način jačanja kulturne raznolikosti, kulturne participacije i profesionalizacije djelatnika u kulturi, te o važnosti uloge kulture u Europi.

Publikacija je namijenjena sljedećim skupinama:
- kritičarima i teoretičarima umjetnosti koji rade za (online) časopise, novine, radio, televiziju, novomedijske platforme ili bilo koje druge oblike medija;
- medijskim stručnjacima koji se bave umjetnošću općenito;
- slobodnim i samozaposlenim novinarima te novinarima zaposlenim u medijskim ili kulturnim organizacijama;
- kreatorima politika i / ili financijerima mobilnosti u kulturi.

'Novinari iz područja kulture trebaju kreirati vlastitu virtualnu mapu kritičkih praksi u Europi danas. Koliko simboličkog i kulturnog kapitala kritičar ima u vlastitoj mreži ili praksi? Koliko je prenosiva ta praksa? Kako se kritičar angažira s drugim kritičkim dijalozima koji se odvijaju na polju kulture (bilo s amaterskim blogerima, komentatorima, u neformalnim diskusijama, s teoretičarima umjetnosti ili akademicima?) Koji su komunikacijski kanali i kako se mogu prisvojiti? Zadatak suvremenog umjetničkog kritičara je mapirati kulturu vlastitog vremena, artikulirati prostore između neformalnih dijaloga te dovesti u međusobni odnos različita djela. Kako se to može postići? Kako kritičari mogu razmišljati lateralno o ovom zadatku?

Pojedinačni odgovori mogu ležati u zajedničkoj raspravi i međunarodnom dijalogu. Kao doprinos dubljem promišljanja današnjeg kulturnog novinarstva, njegovoj ulozi i praksi, desetoro europskih partnera pokrenulo je projekt rezidencijalnih programa na kojima je sudjelovalo 120 novinara iz područja kulture u kontekstu 12 velikih festivala iz suvremenog cirkusa. Jedan od ciljeva bio je podići svijest novinarima o suvremenom cirkusu, koji postaje sve brže rastući sektor europskih izvedbenih umjetnosti. Drugi je cilj bio pomoći novinarima iz područja kulture i promotorima cirkusa s kojima surađuju tijekom rezidencije da razviju kritički diskurs za refleksiju o novim trendovima i specifičnim kreativnim metodama koje su prisvojili cirkuski izvođači u svom umjetničkom istraživanju.' Koen Allary, Director, Circuscentrum, Yohann Floch, Adviser, Unpack the Arts

Guide to funding opportunities for cultural journalists in Europe - PDF