novo izdanje

European Cities and Cultural Mobility: Trends and Support Actions


organizator: Mreža On the Move

Mreža On the Move objavila je online studiju pod nazivom European Cities and Cultural Mobility: Trends and Support Actions (Europski gradovi i kulturna mobilnost: trendovi i aktivnosti podrške), koja donosi analize kulturnih politika i akcija implementiranih u velikim europskim gradovima u svrhu podrške mobilnosti za umjetnike i stručnjake u kulturi.

Studija se temelji na rezultatima istraživanja provedenog od strane 24 grada u 15 europskih država. Gradovi vjeruju da poticanje kulturne suradnje i mobilnosti umjetnika su nužni kako bi se ostvarilo sljedeće:
- realizirao europski projekt te poboljšala kulturna prava i raznolikost;
- potaknula umjetnička inovacija i kreativnost te individualno profesionalno iskustvo;
- održala privlačnost gradova, gospodarski razvoj i društvena inkluzija.

Ključni rezultati istraživanja:
- osnovna motivacija za gradove da pruže podršku kulturnoj mobilnosti leži u sve većoj važnosti kulture i kulturne mobilnosti u međunarodnoj politici;
- podrška kulturnoj mobilnosti sumjerena je na umjetnike više nego na druge stručnjake u kulturi;
- javno financiranje često je alocirano prema organizacijama u kulturi odgovornima za programe ili projekte mobilnosti. To je ponekad paralelno sa specifičnim fondovima ili programima za mobilnost koje izravno provodi grad u suradnji s dionicima na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini;
- podrška mobilnosti usmjerena je uglavnom na Europu (EU i izvan nje), no gradovi pokazuju povećani interes za zemlje u Aziji i Latinskoj Americi;
- stvarna snaga djelovanja koje su razvili gradovi, u usporedbi s onima koje su razvile nacionalne europske i međunarodne institucije, jest izravna veza s umjetnicima i organizacijama koje podržavaju;
- evaluacija mobilnosti nesistematična je i predstavlja izazov, djelomično zbog financijskih i vremenskih ograničenja.

Preporuke se odnose na gradove i europske institucije, koje nastoje potaknuti bolju integraciju između djelovanja gradova i principa koji se primjenjuju na europskoj i nacionalnoj razini, kako bi se ojačao potencijal gradova za izravnijim i bliskijim odnosom s kreativnim snagama koje djeluju na njihovom teritoriju.

Studija je provedena tijekom jeseni 2012. i proljeća 2013. godine od strane organizacije On the Move.

Izvor: www.culturelink.org

European Cities and Cultural Mobility: Trends and Support Actions - PDF