smotra, revija

37. Zagrebački književni razgovori


vrijeme: 6.10.2016. - 9.10.2016.
mjesto: Trg bana Josipa Jelačića 7/I
organizator: Društvo hrvatskih književnika

37. Zagrebački književni razgovori (ZKR) na temu 'Jezik, književnost i nacionalni identitet' održat će se ove godine od 6. do 9. listopada u prostorijama Društva hrvatskih književnika.
Središnja tema 37. Zagrebačkih književnih razgovora jest »Jezik, književnost i nacionalni identitet«, koju smo prepoznali kao ponovno aktualnu s obzirom na (naj)novija zbivanja i trendove u kontekstu, s jedne strane, globalizacijskih procesa, a s druge, pojačanog zanimanja za nacionalni kulturni identitet i interkulturalne odnose te promišljanja odnosa jednoga spram drugoga. Nama je u središtu te problematike, dakako, književnost te jezik kao njezin temeljni „medij“.

U okviru središnje teme razmotrit će se neki od sljedećih aspekata: današnje razumijevanje odnosa jezika, književnosti i nacionalnog identiteta; nacionalno i inter-nacionalno u svjetlu komparativne lingvistike i filologije; određenost identiteta književnika i(li) opusa jezikom, djelima i kulturnim pripadništvom; raskidaju li moderniji pristupi, stilovi i ukusi veze s tradicijom i baštinjeni identitet?; koliko suvremena književnost izražava i njeguje različitosti tradicija, identiteta, kultura i regija, a koliko ih podvrgava ideji (hipotetske) globalne književnosti (Weltliteratur)?; imaju li iseljeni odnosno pisci dviju ili više domovina, tradicija i jezika podijeljeni identitet?; kriza multikulturnog društva.

Povjerenstvo za Zagrebačke književne razgovore:
Zdravko Gavran (predsjednik), Nikola Đuretić, Miro Gavran, Dubravko Jelačić Bužimski, Željka Lovrenčić, Cvijeta Pavlović, Ante Stamać

Tijekom svoje višegodišnje tradicije (prvi razgovori organizirani su još davnih šezdesetih godina prošloga stoljeća), razgovori su ugostili više od 1000 sudionika (književnika, prevoditelja, lingvista, književnih kritičara, kulturologa itd.) koji su održali zapažena predavanja na brojne teme.
 
Sudionici ovogodišnjih razgovora dolaze iz Austrije, Francuske, Grčke, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala i Hrvatske:
 
 1. Stjepan/István Blažetin/Blazsetin (Mađarska / Hungary)
Književnost Hrvata u Mađarskoj i nacionalni identitet
The literature of Croats in Hungary and national identity
 
 1. Yiorgos Chouliaras (Grčka / Greece)
Književnost i nacionalizam / Literature and nationalism
 
 1. Maciej Czerwiński (Poljska / Poland)
Hrvatski nacionalni identitet u književnim i neknjiževnim kodovima komunizma
Croatian national identity in the literary and nonliterary codes of Communism
 
 1. Magdalena Dyras (Poljska / Poland)
Rekonstrukcije identiteta u Hrvatskoj i kulturni zaokret prema prostoru
Reconstructions of identity in Croatia and a cultural shift towards space
 
 1. Manuel Frias Martins (Portugal / Portugal)
Književnost i nacionalni identitet. Brisanje sjećanja ili potvrđivanje sadašnjosti?
Literature and national identity. Erasing the memory or validating the present?
 
 1. Tihomir Glowatzky (Njemačka / Germany)
Kulturne i regionalne tradicije u hrvatskoj književnosti i njihova povezanost s globalnom književnosti (Weltliteratur)
Regional cultural traditions in Croatian literature and its relations to world literature (Weltliteratur)
 
 1. Bernarda Katušić (Austrija / Austria)
Ljubeći Drugi / The loving Other
 
 1. Frančeska Liebmann (Austrija / Austria)
Babilonska kula kao odrednica nacionalnog (i kulturnog) identiteta u dvjema kronikama Ive Andrića
The Tower of Babel as a determinant of national (and cultural) identity in two of Ivo Andrić’s chronicles
 
 1. Ranko Matasović (Hrvatska / Croatia)
Jezik i etnički identitet u povijesti europske književnosti
Language and ethnic identity in the history of European literature
 
 1. Ivica Matičević (Hrvatska / Croatia)
Slučaj pjesnika Borisa Marune ili o identitetu hrvatskih emigrantskih pisaca
The case of the poet Boris Maruna or on the identity of Croatian emigrant writers
 
 1. Cécile Oumhani (Francuska / France)
Pisanje – potraga za jezikom / Writing in search of a language
 
 1. Božidar Petrač (Hrvatska / Croatia)
Sto godina Sigetske epopeje u hrvatskoj književnosti
A century of the epopee of the Battle of Sziget in Croatian literature
 
 1. Tuga Tarle (Hrvatska / Croatia)
Jezik kao utočište autentičnoga ‘ja’ (Na vjetrometini globalizacije)
Language as a “refuge” of the authentic Self (In the whirlwind of globalisation)
 
 1. Kees van Meel (Nizozemska / the Netherlands)
Živjeti (mali) jezik / Living a (small) language
 
 1. Gábor Zsille (Mađarska / Hungary)
Govoriti usamljenim jezikom – Živjeti u izgnanstvu
Speaking a lonely language – Living in exile
 
 
Program 37. Zagrebačkih književnih razgovora možete preuzeti ovdje.