konferencija, znanstveni skup

Znanstveno-stručni skup 'Socijalno inkluzivne knjižnične usluge'


vrijeme: 18.11.2016. 10:00
mjesto: Zrinski trg 6, Koprivnica
organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Znanstveno-stručni skup 'Socijalno inkluzivne knjižnične usluge', koji se bavi ulogom knjižnica u uključivanju u društvo marginaliziranih i depriviranih osoba, održat će se u petak, 18. studenog,  s početkom u 10 sati u  Knjižnici i čitaonici 'Fran Galović' Koprivnica povodom 10. obljetnice njene usluge za slijepe i slabovidne.
Knjižnice u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj danas nisu više samo kulturno-baštinske  ustanove i posudionice knjiga, već se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informacijsko-tehnološkim razvojem obilježava rast nejednakosti, nezaposlenosti, socijalne polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenim zemljama.
 
Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući između ostaloga svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih i depriviranih osoba te potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Profiliraju se kao središta svojih zajednica polazeći od različitih informacijskih, kulturnih, obrazovnih i socijalno-komunikacijskih potreba svojih različitih korisnika.
 
 „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ naziv je znanstveno-stručnog skupa, koji će se održati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica u petak, 18. 11. 2016. s početkom u 10.00 sati. Skup je nacionalnog karaktera, a okupit će sveučilišne profesore, znanstvenike, praktičare - knjižničare iz svih vrsta knjižnica (narodnih, školskih, visokoškolskih), predstavnike udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osoba te sve ostale zainteresirane. Kroz 16 izlaganja oni će prezentirati s teorijsko-istraživačkog i praktičnog aspekta širok raspon tema o novim uslugama i programima koje knjižnice kreiraju za potrebe svojih novih, vrlo različitih korisničkih skupina u zajednicama u kojima djeluju.  To su beskućnici, izbjeglice i azilanti, slijepe i slabovidne osobe, osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, osobe s teškoćama kretanja, osobe s teškoćama u razvoju, bolesne osobe, starije osobe, osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, nezaposlene osobe, pripadnici pojedinih nacionalnih i etničkih zajednica, pripadnici različitih seksualnih i rodnih identiteta, zatvorenici, kao i osobe s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.
 
Ciljevi su evaluirati ulogu hrvatskih knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.
 
Organizator skupa je Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, a suorganizatori Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.
 
Povod skupa je 10. obljetnica usluge koprivničke knjižnice, organizatora skupa, koja je slijepima i slabovidnima u Koprivničko-križevačkoj županiji promjenila život. Omogućila im je korištenje knjižnice u mjestu njihovog stanovanje s ponudom njima prilagođene građe za čitanje, kao i prilagođenom informatičkom opremom. Korištenje knjižnice omogućilo im  je socijalne kontakte s osobama zdravog vida te pridonijelo njihovom društvenom uključivanju.