natječaj

Javni i pozivni natječaj za izradu vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja


prijava: 27.06.2017
mjesto: Vukovar; Hrvatski dom Vukova, Josipa Jurja Strossmayera 20

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, u suradnji s Gradom Vukovarom, poziva autore i kreativne timove da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva. Natječaj je otvoren do 27. lipnja 2017. (Zaprimanje radova je do 16 sati!)

Tema i cilj natječaja
 
Tema natječaja je izrada Idejnog rješenja vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja. Identitet vodotoranj treba predstaviti javnosti sa svim njegovim sadržajima i namjenom. Vukovarski Vodotornja je jedan od glavnih promotora grada Vukovara, kako zbog zanimljivosti arhitekture, tako i zbog njegove uloge u najnovijoj povijesti. Zamisao je da Vodotoranj u sebi objedini navedeno, ali i da pošalje jasnu poruku stremljenja Vukovara prema budućnosti. Navedeno treba biti prepoznato kroz vizualni identitet kojim se mora postići prepoznatljivost, simbolika i snaga Vodotornja kao simbola zajedništva.
 
Naručitelj ovim natječajem želi dobiti prijedloge vizualnog identiteta Vukovarskog vodotornja - simbola hrvatskog zajedništva. Nagrađena će biti tri najbolja rješenja, odabrana od strane žirija. Prvonagrađeni rad postat će vizualni identitet Vukovarskog vodotornja.
Informativni sastanak i obilazak Vukovarskog vodotornja — 26.05. u 13 sati
 
Pozivamo pozvane timove i sve ostale zainteresirane autore i timove na informativni sastanak koji će se održati u petak 26.05.2016. s početkom u 13 sati, u Hrvatskom domu Vukovar, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20, Vukovar. Nakon informativnog sastanka pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi natječajnih rješenja.
 
Najava sudjelovanja na informativnom sastanku je do 25. 05. 2017. zaključno 16 h. Najava sudjelovanja se vrši elektroničkom poštom na e-mail. Poruku je potrebno nasloviti „Viz. Id. Vukovarski vodotoranj – Informativni sastanak“. U tekstu poruke navesti ime autora + autorskog tima, broj telefona i/ili mobitela autora koji najavljuju svoje sudjelovanje na infoemativnom sastanku. E-mail se šalje na adresu: natjecaj@hrvatskidomvukovar.hr
* Sudjelovanje na brifingu nije obavezno.

Ocjenjivačko povjerenstvo
 
Ocjenjivanje prispjelih radova vršit će Ocjenjivačko povjerenstvo,čiji je zadatak odabrati najbolja autorska rješenja, u sastavu:
 
    Marina Sekulić, pročelnica Upravnog odbora Grada Vukovara
    Ivanka Miličić, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar
    Ružica Marić, ravnateljica Gradski muzej Vukovar
    Goran Rako, projektant obnove Vukovarskog vodotornja Radionica Arhitekture
    Vanja Ilić, glavna projektantica Projekta interijera Vukovarskog vodotornja
    Ivan Doroghy, profesor na Studiju Dizajna
    Marko Jovanovac, diplomirani dizajner, koordinator raspisa natječaja
 
Nagradni fond
 
Ukupni fond nagrada iznosi 45.000 kn neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:
 
    nagrada: 20.000,00 kuna neto
    nagrada: 15.000,00 kuna neto
    nagrada: 10.000,00 kuna neto
 
* Pozvanim autorima/timovima će za rad na idejnim rješenjima biti isplaćeno obeštećenje u iznosu od 4.000 kn neto, neovisno o broju radova, i to u slučaju da ne osvoje neku od nagrada, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim odredbama Natječaja.
Rokovi
 
    22.05.2017. - Otvaranje natječaja
    26.05.2017. - Obilazak objekta
    27.06.2017. - Zatvaranje natječaja (zaprimanje radova do 16 sati.)
    05.07.2017. - Objavljivanje rezultata natječaja
    12.07.2017. - Izložba pristiglih i nagrađenih radova / izlaganje / okrugli stol

Opšrinije o natječaju...