natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Heartefact Fond, Srbija


prijava: 01.07.2017
mjesto: Beograd, Srbija

Heartefact je zainteresiran za suradnju na projektima koji će se prijavljivati na natječaj u programu Kreativna Europa u kategoriji projekata suradnje, a koji se bave novim načinima primjene tehnologija i novih medija u sferi umjetnosti i umjetničkog obrazovanja. Također, traže partnere s iskustvom u području obrazovanja, novih medija, tehnologija i umjetnosti koji će unijeti nove ideje i znanja u produkciji i provedbi postojećih projekata te razvijati nove projekte. Rok za prijavu je 1. studenog 2017.!
 
Heartefact (HF) je interdisciplinarna zaklada zapadnog Balkana koja promovira interkulturni i međuetnički dijalog kroz umjetničku i kulturnu produkciju (kazalište, edukacija, istraživanje, javne debate). HF je posvećena stvaranju otvorenih i slobodnih društava putem kreativnih rezidencija i razmjena na temu o važnim društvenim i političkim problemima koji se odnose na kulturu sjećanja, društvenu i političku odgovornost, zaštitu i promociju ljudskih prava i slobode govora. HF ima jaku mrežu partnera s kojima surađuje u različitima aktivnostima i inicijativama, a želi održati društvenu i političku atmosferu koja potiče kritičko promišljanje i preispitivanje društva. Ustrajni su da umjetničkim i kulturnim sredstvima obnove regionalnu povezanost pojedinaca i institucija, ohrabrujući i potičući suradnje između civilnog društva i javnog sektora, uključivanjem marginaliziranih grupa u javni život i unapređivanje njihovog statusa.

Heartefact je zainteresiran za suradnju na projektima koji će se prijavljivati na natječaj u programu Kreativna Europa u kategoriji projekata suradnje, a koji se bave novim načinima primjene tehnologija i novih medija u sferi umjetnosti i umjetničkog obrazovanja. Također, traže partnere s iskustvom u području obrazovanja, novih medija, tehnologija i umjetnosti koji će unijeti nove ideje i znanja u produkciji i provedbi postojećih projekata te razvijati nove projekte.

Kontakt:
Heartefact Fund
Bulevar Kralja Aleksandra 82/6
11000 Beograd
T: +381 11 2434 323
 
Partner search from Serbia