natječaj

Natječaj za 23. međunarodnu izložbu karikatura Zagreb 2018.


vrijeme: 2.2.2018.
prijava: 19.04.2018

Otvoren je natječaj za 23. međunarodnu izložbu karikatura Zagreb 2018. koja će se u svibnju održati u Zagrebu u Galeriji Klovićevi dvori. Tema izložbe je Meteorologija (vrijeme, klima, prognoza...). Rok za dostavu radova je 19.04.2018. godine.
 
A. SUDJELOVANJE

Organizator 23. međunarodne izložbe karikatura ZAGREB 2018 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

B. TEMA - METEOROLOGIJA (vrijeme, klima, prognoza i sl.)

C. RADOVI

Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.

D. ROK

Rok za dostavu radova je 19.04.2018. godine.

E. ADRESA

HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA

F. NAGRADE

Prva nagrada - 1.000 EUR
Druga nagrada - 500 EUR
Treća nagrada - 300 EUR
Pet posebnih priznanja

G. TERMIN IZLOŽBE

Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 29.05.2018.

H. OSTALA PRAVILA

Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2019. godine).

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora. 
 
PRIJAVNICA

http://www.hdk.hr/vijesti/zagreb2018_pozivnica.htm