natječaj

Natječaj za sudjelovanje na 8. artOmat-u


prijava: 11.11.2018

HDLU poziva zainteresirane da se prijave na natječaj za sudjelovanje na 8. artOmat-u koji će se održati od 17. do 23. prosinca 2018. godine u HDLU-u u Zagrebu. Natječaj je otvoren za sve zainteresirane likovne i primijenjene umjetnike, dizajnere, manufakture, hobiste i druge aktere neovisno o njihovom profesionalnom statusu.

artOmat je koncipiran 2010. godine kao platforma koja spaja, afirmira i prezentira suvremenu umjetničku i dizajnersku praksu u okviru sajamskog, edukativnog i izložbenog programa. Od samih početaka karakterizira ga jedinstven spoj spomenutih segmenata, koji na svojstven način, svaki zasebno, posjetiteljima otvaraju različita iskustva u području umjetnosti i dizajna.

Na sajamskom programu artOmat-a predstavljaju se kreativci koji djeluju unutar različitih polja vizualnih i primijenjenih umjetnosti, dizajna te umjetničkog obrta, a koji na suvremen i zanimljiv način stvaraju originalne radove te proizvode. Na jednom mjestu prezentirana je suvremenu umjetnička i dizajnerska produkcija s ciljem poticanja njezinog razvoja, održavanja i promocije u kontekstu nezahvalne masovne proizvodnje i nasuprot konvencionalne tržišne ponude.Izložbeni program artOmat-a potiče participativne umjetničke projekte koje aktivno uključuju i angažiraju posjetitelje, dok kreativne radionice i javna predavanja potiču kreativno iskustvo, prenošenje znanja i vještina.

Pristigle prijave na natječaj za sudjelovanje na sajmu prolaze stručnu selekciju koja osigurava kvalitetu i ravnopravnu zastupljenost gore spomenutih područja. U sklopu sajamskog programa predstavljaju se nekonvencionalni, kvalitetno osmišljeni i realizirani, unikatni i originalni kao i lokalno specifične radovi te proizvodi nastale u malim serijama.

Prijave se primaju do 11. studenoga 2018. (23:59).

Tekst poziva i detalje o načinu prijave pročitajte na:
www.hdlu.hr