predavanje, tribina

Predavanje uz prezentaciju gradiva: Pisani tragovi uprave i javnih službi


vrijeme: 27.3.2019. 19 h
mjesto: Osijek; Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1

U srijedu, 27. ožujka, u 19 sati, u Državnom arhivu u Osijeku, predavanje s prezentacijom gradiva održat će Vesna Božić Drljača, arhivska savjetnica, voditeljica Odjela za sređivanje i obradu gradiva javne uprave te dr. sc. Danijel Jelaš, viši arhivist i djelatnik navedenog odjela. U predavanju će predstaviti gradivo uprave i javnih službi u Državnom arhivu u Osijeku uz prezentaciju zanimljivih dokumenata.
 

Niz predavanja s raspravama:
 

Državni arhiv u Osijeku nastavlja tijekom 2019. godine nuditi zainteresiranim građanima niz predavanja s raspravama u mjesečnim razmacima koja bi se održavala na odgovarajuću temu povezanu s arhivskim gradivom. Arhivisti će iz fundusa arhivskoga gradiva za koje skrbe otkrivati javnosti bogatstvo sadržaja arhivskih fondova i zbirki Državnog arhiva u Osijeku.

 

Pisani tragovi uprave i javnih službi

Odjel za sređivanje i obradu gradiva javne uprave: Komorska općina Unutarnji grad, Poglavarstvo Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, Gradsko poglavarstvo Osijek, Skupština općine Osijek, Zavod za urbanizam i izgradnju Općine Osijek.

Zbirke: Zbirka planova i nacrta, Zbirka katastra.

 

Predavači:
 

Vesna Božić-Drljača, arhivska savjetnica

Vesna Božić-Drljača, rođena je 1966. godine u Vinkovcima. Nakon završene Gimnazije CUO Braća Ribar, upisala je Pedagoški fakultet u Osijeku na kojem je diplomirala 1990. i stekla stručno zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti. U Državnom arhivu u Osijeku zaposlena je od 1993. godine na Odjelu za nadzor i zaštitu  arhivskog gradiva izvan Arhiva na kojem je kasnije preuzela poslove i zaduženja voditelja Odjela. Od 1998. godine raspoređena je na poslove arhiviste Odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva uprave i javnih službi nakon 1945. godine. Voditeljicom istog Odjela, za koji je i danas zadužena, imenovana je 2007. godine. Zajedno sa suradnicima sudjelovala je na arhivističkoj obradi i sređivanju velikog broja fondova uprave i javnih službi te za njih izradila brojna obavijesna pomagala. Također je, u razdoblju od 2015. do 2017. godine, privremeno imenovana voditeljicom Odjela za nadzor i zašitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

 

Dr. sc. Danijel Jelaš, viši arhivist

Danijel Jelaš, rođen je 1979. godine u Osijeku. Diplomirao je 2004. godine na osječkom Filozofskom fakultetu, završivši studij engleskog jezika i književnosti i povijesti. Godine 2011. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom je fakultetu 2018. godine, nakon završenog poslijediplomskog doktorskog studija medievistike, stekao stupanj doktora znanosti. Od 2006. godine zaposlen je u Državnom arhivu u Osijeku na Odjelu za sređivanje i obradu gradiva javne uprave, gdje se uglavnom, kao specijalist za starije arhivsko gradivo, bavi gradivom uprave do 1945. godine. Također, zadužen je za provođenje aktivnosti vezanih za arhivsku pedagogiju u osječkom arhivu. Autor je i suautor nekoliko arhivskih izložbi, dvije knjige te više znanstvenih i stručnih radova. Od 2017. godine sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku.