natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Dom kulture 'Studentski grad' – Srbija


prijava: 01.12.2019
mjesto: Srbija; Beograd

Dom kulture 'Studentski grad' traži partnere za prijavu na poziv za manje projekte europske suradnje u okviru Programa Kreativna Europa – potprogram Kultura. Dom kulture 'Studentski grad' razvija i provodi programe kulturnih sadržaja namijenjene studentima i mladima u području književnosti, kazališta, glazbe, likovnih umjetnosti, filma, a podupire i studentske inicijative u polju humanističkih i prirodnih znanosti te nakladništva.
 

Osnovna je ideja projekta pokrenuti program međunarodnih rezidencija za umjetnike, a od ciljeva ističu razvoj publike s naglaskom na radu sa studentima i mladima, razvoj digitalne platforme za umrežavanje umjetnika te istraživanja u području digitalne humanistike.

 

Kontakt:

Maida Gruden

maida.gruden@dksg.rs

00381 62 267841

 

Partner search from Serbia