natječaj

Poziv za prijavu literarnih radova za studentski časopis Words-Worth


prijava: 01.05.2019

Udruga studenata anglistike SLANG iz Rijeke poziva studente i srednjoškolce da pošalju literarne radove (poezija, pripovijetke, eseji, kraće drame, kritike) za časopis Words-Worth. Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku, a tema je otvorena. 


Uvjeti:

- Radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku te ih mogu poslati autori iz Hrvatske koji su ujedno studenti ili srednjoškolci
- Radovi moraju biti autorski
- Radovi ne smiju biti duži od 5 kartice teksta
- Tema radova je otvorena
- Radovi se šalju u formatu .doc i .docx na e-mail adresu casopis.wordsworth@gmail.com
- Dokument treba sadržati: ime i prezime autora, ime fakulteta ili srednje škole koju pohađa, vlastiti e-mail, kratku biografiju, te, naravno, radove koje šalje
- Postoji i mogućnost da se rad objavi i anonimno, s time da to treba naglasiti u dokumentu u kojem šaljete sve podatke

Radovi se primaju do 01.05.2019.

https://www.facebook.com/usa.slang/