natječaj

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2019.


vrijeme: 10.4.2019.
prijava: 10.05.2019

Ministarstvo kulture RH raspisalo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2019. godini. Cilj je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost područja suvremenog vizualnog stvaralaštva. Prijave se primaju do 10. svibnja 2019. 

Potporama se želi istaknuti značenje procesa promišljanja usmjerenog na individualni kreativni razvoj, uspostaviti uvjete cjelovitog i kontinuiranog profesionalnog djelovanja umjetnika te osigurati umjetnicima vrijeme i prostor neophodne za istraživanje i stjecanje novih znanja unutar područja njihove umjetničke prakse.                          

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:    

A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 
              
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:
         
1. umjetničko istraživanje 
 • istraživanje u svrhu realizacije novog rada ili projekta te razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija, samostalno ili uspostavljanjem novih suradnji s hrvatskim ili međunarodnim institucijama, organizacijama ili umjetničkim kolektivima
 • umjetničko istraživanje ne podrazumijeva nužno realizaciju ili produkciju novog rada
 
2. realizacija novih radova
 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi
 
3. prezentacija rada
 • rad na pripremi izložbe ili projekta dogovorenog u suradnji s kulturnom institucijom ili organizatorima projekta (hrvatskim ili međunarodnim)
 • sudjelovanje na značajnim međunarodnim sajmovima vizualnih umjetnosti u suradnji s  inozemnim i domaćim galerijama
 • podizanje vidljivosti radova korištenjem digitalnih tehnologija.
 
 
B/ Jednokratna potpora namijenjena sufinanciranju troškova radnog prostora
 
Prihvatljive aktivnosti, ako ih Ministarstvo kulture već nije financiralo drugim mjerama (redovita djelatnost, investicijska potpora, programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i sl.), u ovoj kategoriji:
 
1. troškovi uređenja radnog prostora/atelijera ili pokrivanje troškova njegova najma
 • najviše 50 % režijskih troškova do 12 mjeseci
 
2. nabava opreme i materijala za rad.
 
Prihvatljivi predlagatelji: tko može podnijeti prijavu 
 • državljani Republike Hrvatske
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse
 • umjetnici koji profesionalno djeluju više od 5 godina
 
Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu unutar jedne kategorije za jednu od navedenih aktivnosti. Ako se prijava podnosi za sufinanciranje zajedničkog/skupnog projekta, umjetnici mogu podnijeti odvojene prijave za jednu od navedenih aktivnosti.
Sredstva mogu biti utrošena samo za aktivnosti koje će se održati nakon datuma sklapanja ugovora. 

Neprihvatljive prijave 
 • nije moguće prijaviti se istovremeno u obje kategorije
 • dobitnici potpora u kategoriji A ne mogu podnijeti prijave sljedeće 3 godine u istoj kategoriji
 • dobitnici potpora u kategoriji B ne mogu podnijeti prijave sljedećih 5 godina u istoj kategoriji
 • nepotpune prijave kao i prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati

Tekst Poziva i informacije o prijavi dostupni su putem poveznice:
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23004