natječaj

Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2020.


prijava: 06.06.2019

Pučko otvoreno učilište Labin - Gradska galerija Labin raspisuje Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2020. godini. Prijave na natječaj primaju se do 6. lipnja 2019.

Odnosi se na zaprimanje zamolbi koje mogu dostaviti autori, grupe autora ili likovni kritičari/kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansi, kustoske koncepcije, interdisciplinarni projekti.

Rok prijave: 06. lipnja 2019.

Prijava treba sadržavati:

1. detaljan opis programa
2. vizualni materijal o izložbi / projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl.)
3. životopis umjetnika i podatke o autorima (ukoliko se radi o zajedničkom projektu)
4. opis prostornih potreba
5. opis tehničkih potreba (video projektori, ozvučenje, postamenti i sl.)
6. okvirni troškovnik realizacije programa

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska galerija Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska, s napomenom „GGL ZA NATJEČAJ 2020“.
ili mailom, na adresu ggalerijalabin@gmail.com

Prijave razmatra Stručni umjetnički savjet Gradske galerije Labin, rezultati natječaja biti će objavljeni na oglasnim pločama Pučkog otvorenog učilišta Labin i Gradske galerije Labin. Svi prijavljeni kandidati o rezultatima natječaja biti će obaviješteni putem e-maila.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

(Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), prijavom na ovaj natječaj, prijavitelj dobrovoljno stavlja na raspolaganje Pučkom otvorenom učilištu Labin i Gradskoj galeriji Labin svoje podatke te daje suglasnost korištenja istih isključivo u svrhe provedbe natječaja.)

Gradska galerija Labin / Ulica 1. maja 5, Labin / Tel. 052 852 123/ E-mail: galerijalabin@gmail.com

https://www.facebook.com/gradskagalerijalabin/