natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Greek & Foreign Creators – Grčka


prijava: 30.09.2019
mjesto: Atena, Grčka

U okviru poziva potprograma Kultura za europske projekte suradnje organizacija Greek & Foreign Creators namjerava prijaviti festival na jednom od grčkih otoka, kojim bi se predstavilo i promicalo sve oblike umjetničkog stvaralaštva s ciljem poticanja na međukulturnu razmjenu i dijalog. Zainteresirani su za suradnju s organizacijama s iskustvom u pripremi i ugošćavanju međunarodnih kulturnih festivala.

Neprofitna organizacija Greek & Foreign Creators traži partnere za prijavu na poziv Potpora za europske projekte suradnje u okviru Programa Kreativna Europa – potprograma Kultura. Aktivni su od 2016. godine, a od 2018. u galeriji MegArt u Ateni priređuju izložbe, predstavljanja knjiga, radionice, seminare i predavanja usmjerene prvenstveno na razvoj publike.
 
Kontakt:

Maria Kalaridi, Dimosthenis Pagoulatos
mariakalaridi@gmail.com
megartgallery@gmail.com
0030 6907922934
0030 211 1821187
0030 6983441715
 
 
Partner search from Greece