natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Peoples' Diplomacy – Armenija


prijava: 15.07.2019
mjesto: Armenija

Za prijavu na poziv potprograma Kultura u kategoriji manjih projekata (smaller scale cooperation projects) nevladina udruga Peoples' Diplomacy traži partnere zainteresirane za suradnju u području glazbe, plesa i festivalskih aktivnosti, prvenstveno iz istočno europskih zemalja. Želja im je kroz organizaciju festivala National Sound predstaviti mlade talente, promicati tradicijsku glazbu te poticati proizvodnju muzičkih instrumenata, kao i međukulturni dijalog.

Nevladina udruga Peoples' Diplomacy traži partnere za prijavu na poziv Potpora za europske projekte suradnje u okviru Programa Kreativna Europa – potprograma Kultura. Područje djelovanja je promicanje međusobnog povjerenja, razumijevanja i prihvaćanja različitih naroda, ljudi i država kroz diplomaciju i kulturni program.

Kontakt:


vrejnikolyan@gmail.com

 

Partner search from Armenia