obavijest

Tamara Babun u Izvršnom odboru Međunarodnog saveza udruženja filmskih producenata


vrijeme: 12.6.2019.

Hrvatska producentica Tamara Babun pozvana je da se pridruži Izvršnom odboru Međunarodnog saveza udruženja filmskih producenata (FIAPF, Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) na mandat od dvije godine.

'Hrvatska udruga producenata (HRUP) već je više godina članica FIAPF-a. Posljednjih nekoliko godina HRUP je imao odličnu suradnju s kolegama iz FIAPFa na pitanjima koja su zajednička svim filmskim producentima u zemljama članicama, recentnije najviše u pogledu novih direktiva EU. FIAPF je također iskazao bezrezervnu podršku hrvatskim producentima u doba najveće krize sustava financiranja kinematografije. FIAPF je prije ovogodišnjeg sastanka u Cannesu primao od svojih članica nominacije za članove u Izvršnom odboru. Tako je UO HRUPa nominirao mene i ta je nominacija prihvaćena. Moj će angažman podrazumijevati zasigurno još redovitiju komunikaciju HRUPa i FIAPFa, te nastavak i inteziviranje rada na pitanjima od zajedničkog interesa.', rekla je tim povodom Tamara Babun. 

Opširnije o temi:
https://www.havc.hr/