natječaj

Natječaj za sudjelovanje na 9. artOmat-u


prijava: 13.11.2019

Ovogodišnji 9. artOmat održat će se u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, od 17. do 22. prosinca 2019. godine, paralelno s manifestacijom ‘Plati i nosi’ koja se odvija u galeriji Bačva. Na sajmu je moguće sudjelovati prijavom na natječaj koji traje do 13. studenog 2019. 

ArtOmat je nekonvencionalni umjetnički sajam koji se održava jednom godišnje u vrijeme zagrebačkog adventa. Sajam okuplja umjetnike i dizajnere koji djeluju unutar različitih polja likovne i primijenjene umjetnosti te dizajna. Na sajmu je zastupljena odabrana, recentna i nova umjetnička te dizajnerska produkcija koja se promiče i afirmira nasuprot konvencionalne tržišne ponude. ArtOmat, osim sajma, uključuje edukativni i izložbeni program u okviru kojeg se održavaju izložbe, kreativne radionice, razgovori s umjetnicima i dizajnerima te drugi popratni sadržaji.

Pristigle prijave na natječaj za sudjelovanje na sajmu prolaze kroz proces stručne selekcije. Stručni žiri nastoji osigurati podjednaku zastupljenost različitih umjetničkih polja i njihovih grana. U selekcijskom postupku razmatraju se autori/ce čija je umjetnička i dizajnerska produkcija kvalitetno osmišljena i realizirana, inventivna, nastala u ograničenim serijama, unikatna i ručno rađena, odražava kontinutet tradicijskih obrta u suvremenoj interpretaciji, odgovara na suvremene trendove i pokrete (npr. održivost, ponovna upotreba, upcycling), spaja različita umjetnička polja i slično.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane likovne i primijenjene umjetnike, dizajnere, makere, kreativne manufakturiste i ostale aktere neovisno o profesionalnom statusu i stručnom članstvu.

Detalje o natječaju pročitajte na poveznici:
https://artomatsajam.wordpress.com/