natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – International Folk Dance Festival JOC – Moldavija


prijava: 27.11.2019
mjesto: Moldavija

International Folk Dance Festival JOC traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. International Folk Dance Festival JOC je međunarodno događanje koje okuplja zajednice profesionalnih plesača u području folklornog plesa.

U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za razvoj projekta s ciljem promicanja folklornog plesa, raznolikosti europskog kontinentalnog folklornog naslijeđa, kao i omogućavanja razmjene iskustva kroz suradnju sa stručnjacima srodnih interesa.

 

Kontakt:

Email: marinmadan@gmail.com

Phone: +37367705660

 

Partner search from Moldova