natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Notre Culture d’Abord/La Fabrique – Tunis


prijava: 27.11.2019
mjesto: Tunis

Notre Culture d’Abord/La Fabrique/Our Culture First traži partnere za prijavu na poziv programa Kreativna Europa: Potpora za europske projekte suradnje (2020.) u okviru potprograma Kultura. U okviru programa Kreativna Europa zainteresirani su za suradnju u područjima glazbe, digitalne umjetnosti, kreativnog pisanja, filmske i video umjetnosti te street arta.

Osobito ih zanima rad na profesionalizaciji glazbenika u području elektronske glazbe uz dimenziju postizanja rodne ravnopravnosti.

Our Culture First je neprofitna organizacija osnovana 2012. g. i aktivna u temama razvoja društva kroz umjetnost i kulturu.

Kontakt:

Mohamed Benslama, izvršni direktor

Email: med.benslama@gmail.com / Phone : (+216) 22 862 883
 

Partner search from Tunisia