natječaj

European Diploma in Cultural Project Management 2020/2021


prijava: 15.01.2020

European Diploma in Cultural Project Management je edukativni projekt koji njeguje kulturnu raznolikost i međuregionalnu razmjenu kao način da se ojača mjesto kulture u Europi.

Kroz sadržaj i metodologiju ovaj paneuropski program specifičan je zbog toga jer ne nastoji samo poboljšati vještine kulturne administracije na polju kulturnog menadžmenta, već razviti razumijevanje na polju mijenjanja Europe.

Glavni ciljevi su osnažiti sudionike i razviti kapacitete i alate za kreativnu kulturnu suradnju u Europi i inozemstvu.

Program je formiran za europske kulturne menadžere, iz javnog i privatnog sektora, orijentirane projektima. Kandidati moraju imati barem 2 godine stručnog iskustva u razvijanju i širenju umjetničkih / kulturnih projekata.

Sudionici trebaju dobro poznavati europsku, regionalnu i lokalnu kulturnu politiku te posjedovati razvijene vještine u menadžmentu kulturnih projekata.

Prijavu je potrebno poslati prije 15. siječnja 2020.

Detalji programa i informacije o prijavi (word, 107 KB) →