natječaj

Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent


prijava: 06.04.2020

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga identificirat će se i podržati najmanje 8 inovativnih i održivih pilot projekata kojima će se provoditi formalni ili neformalni programi glazbenog obrazovanja i/ili odgoja s naglašenom dimenzijom društvene uključenosti. Rok za podnošenje prijava je 6. travnja 2020., u 12 sati (prema Bruxelleskom vremenu).

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske potpore glazbi kao novi doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije potpora za Europske projekte suradnje, Europske mreže i Europske platforme. Općenito govoreći, takva bi sektorska potpora bila usmjerena na promicanje europske raznolikosti i talenata, kompetitivnost glazbenog sektora te poboljšani pristup građana glazbi i njenoj raznovrsnosti.

 

Pripremnom mjerom „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“ nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore.

 

Više informacija o natječaju pronađite na stranici Deska Kreativne Europe.


Link na izvorni natječaj