izložba

Izložba Tomislava Horvata 'Mozaik-skulpturizam' u Zaprešiću


vrijeme: 18.9.2020. - 13.10.2020.
mjesto: Galerija Razvid, Pučko otvoreno učilište Zaprešić

Izložba Tomislava Horvata pod nazivom 'Mozaik-skulpturizam' otvara se 18. rujna u Galeriji Razvid, a moći će se razgledati do 13. listopada 2020.

Specifična metoda rada Tomislava Horvata, koju je sam autor nazvao mozaik – skulpturizam oslanja se na nekoliko karakteristika – gotovo zen strpljenje, dugotrajnost procesa izrade, realizam i upotrebu i prenamjenu industrijski proizvedenih materijala. Naime, u stvaralačkom jeziku Tomislava Horvata šibice postaju materijal od kojega nastaju skulpture.
 
Zanimljiva je činjenica da je mozaik – skulpturalizam, Horvatov umjetnički jezik, nastao izvan umjetničkih centara i paradigmi i kao takvog ga možemo promatrati kao autentični stvaralački čin proizašao iz unutarnje potrebe autora, izvan umjetničkih kružoka i trendova. Između ostalih radova, u Galeriji Razvid, Horvat izlaže skulpturu Kum iz 2013. godine. Kum je ujedno i prva skulptura koju je umjetnik izradio.
 
Izrada je trajala godinu i pol a nju je ugrađeno 117 000 šibica. Izrađena je u prirodnoj veličini i inspirirana istoimenim filmskim klasikom, a prikazuje čovjeka kakao sjedi u fotelji.
 
Realizam prikaza, posebice s obzirom na materijal izrade, zaista je impresivan. Sam odabir motiva, u široj interpretaciji, možemo i ne moramo čitati u kontekstu društvenih zbivanja – sustava funkcioniranja vlasti na državnom i lokalnom nivou, no tada već možda ulazimo u polje nadinterpretacije. Sam za sebe, Horvatov Kum fascinantno je djelo i gotovo je nemoguće u njemu ne vidjeti sve sate i silno strpljenje koji su ugrađeni u ovaj rad. Još jednom, ovaj rad nas podsjeća da želja za stvaranjem, kao i autentični kreativni izrazi nisu privilegija umjetničkih elita već ljudska potreba koja se može realizirati bez obzira na kontekst u kojem nastaje. Uz strpljenje, rad i predanost, Tomislav Horvat svojim radom upravo to pokazuje.

Josipa Bubaš