najave

12. Dani Marije Jurić Zagorke

izložba

Izložba '1918. - prijelomna godina u Hrvatskoj'

obljetnica, proslava

Dani Augusta Šenoe 2018.

izložba

Izložba 'Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel'

najave

10. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac

izložba

40. Splitski salon

konferencija, znanstveni skup

MAKK 2018 – međunarodna autorska kreativna konferencija