smotra, revija

LIKOVNA RADIONICA


vrijeme: 02.03.2002. - 02.03.2002.16:00-18:00 h

U subotu, 2. ožujka 2002. u Muzeju suvremene umjetnosti, od 16 do 18 sati, uz izložbu Gorana Petercola "Fleševi", održat će se likovna radionica za mladež u dobi od 13 do 19 godina.
Sudionici radionice, u suradnji s voditeljem, umjetnikom Goranom Petercolom, nakon obilaska izložbe, razgovarat će i otkrivati sjene u prostoru Muzeja, te crtati detalje prostora, nakon čega će na crteže projicirati negative sjena, uspoređujući ih sa postojećim radovima Petercola u prostoru MSU-a. Cilj je radionoce istraživanje granica pamćenja i viđenja, forme i prostora, stvarnog i prividnog, svjetla i sjene. Radi ograničenog broja sudionika potrebno je prethodno najaviti dolazak na tel: 48 51 808, najkasnoje do 1. ožujka do 16 sati. Materijal i pribor za rad, kao i sudjelovanje u radu radionice je besplatno.